CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Tư vấn và triển khai Odoo

Tư vấn và triển khai Odoo

Tư vấn kế toán odoo erp thông tư 200

Tư vấn theo chuẩn mực kế toán VAS

Kiểm tra và đánh giá hệ thống ERP Odoo

Kiểm tra và đánh giá hệ thống ODOO ERP

Đào tạo Odoo

Đào Tạo Odoo

Nâng cấp hệ thống ERP Odoo và dịch vụ kỹ thuật odoo

Nâng cấp hệ thống Odoo ERP và dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống Odoo

Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống Odoo

Tích hợp iOT odoo

IoT – Internet of Things

VỚI ĐA DẠNG GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH

Giải pháp sản xuất odoo

Sản xuất

Tích hợp iOT odoo

Thương mại

Giải pháp bán lẻ odoo

May mặc

Giải pháp bán lẻ odoo

Bán lẻ

Giải pháp bán lẻ odoo

Nông nghiệp Thủy sản

Giải pháp bán lẻ odoo

Nông nghiệp Chăn nuôi

Giải pháp bán lẻ odoo

Nhượng quyền kinh doanh

Tích hợp iOT odoo

Kinh doanh ăn uống - F&B (Food and Beverage)

KHÁCH HÀNG

Odoo - Sample 1 for three columns

Hệ thống nhượng quyền Cao Hùng OSHIMA

www.oshima.vn 

Odoo - Sample 1 for three columns

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

thuanducjsc.vn/  

Odoo - Sample 1 for three columns

Byfas Premium Custom Tailoring

Odoo - Sample 1 for three columns

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO

www.coninco.com.vn 

Odoo - Sample 1 for three columns

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HỢP INVESTMENT

www.tamhopjsc.com 
www.lauga109.com 
www.mrte.vn 

Odoo - Sample 1 for three columns

Hệ thống nha khoa quốc tế 108

www.nhakhoaquocte108.com 

Odoo - Sample 1 for three columns

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Lâm Bình

Odoo - Sample 1 for three columns

Nha khoa KATINA